Κήπος

Το ΚΠΕ διαθέτει έναν όμορφο περιβάλλοντα χώρο με μια μεγάλη ποικιλία φυτών. Στον βοτανικό κήπο υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά είδη φυτών που φύονται στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου, κάποια από τα οποία είναι πολύ σπάνια και ο κήπος χρησιμοποιείται για την προστασία τους. Επίσης υπάρχει μικρή λιμνούλα με ένα σπάνιο είδος ψαριού που υπάρχει στους υγρότοπους της Χερσονήσου.

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαθέτει έναν μεγάλο Βοατανικό κήπου που αντικατοπτρίζει την χλωρίδα της Χερσονήσου Ακρωτηρίου.